Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3967 i 3994).


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Izabela Leszczyna:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Poseł! Jest dokładnie tak, jak pani powiedziała, tzn. jeśli dwa banki będą miały spór przed sądem, jeśli będzie to spór o miliardowe kwoty, to rzeczywiście ta kwota opłaty sądowej, jeśli Wysoka Izba odrzuci poprawkę, którą wprowadził Senat, będzie właśnie taka.

    Dlatego Senat wprowadził tę poprawkę. Jak bowiem rozumiem, intencją klubu, który reprezentuje pani poseł Tokarska, było to, żeby konsument, osoba, która zaciągnęła pożyczkę, a przede wszystkim mówiliśmy tu o pożyczkach na cele mieszkaniowe, ale chodziło nam przede wszystkim o osobę fizyczną, wobec której bank stosuje bankowy tytuł egzekucyjny, a po zniesieniu tego tytułu ta sprawa będzie przedmiotem sporu sądowego. Jak rozumiem, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu chodziło o to, żeby taki konsument nie ponosił bardzo wysokich kosztów sądowych, proporcjonalnych np. do wartości nieruchomości czy kosztów tego sporu. Wysoki Sejm przychylił się do takiej właśnie poprawki. Jednocześnie nie chcemy wprowadzić niekonstytucyjnej zmiany, która powoduje, że instytucje finansowe będą uprzywilejowane w stosunku do innych instytucji. Dlatego apeluję do Wysokiej Izby, żeby Wysoka Izba raczyła przyjąć tę poprawkę Senatu.Poseł Izabela Leszczyna - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw


64 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Izabela Leszczyna - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Izabela Leszczyna - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o działalności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Izabela Leszczyna - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Izabela Leszczyna - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o działalności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Izabela Leszczyna - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Izabela Leszczyna - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Izabela Leszczyna - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Izabela Leszczyna - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Izabela Leszczyna - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Izabela Leszczyna - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy