Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Beata Mazurek:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zacznę od krytycznego ocenienia ARiMR-u w 2013 r. przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów odnoszącego się do pracowników. Przypomnę, rzecz dotyczyła mobbingu, konfliktu interesów kadry kierowniczej, zatrudniania rodzin. Ujawniono nepotyzm, kumoterstwo w zatrudnianiu, awansowaniu i nagradzaniu. Zatrudnianie rodzin było zjawiskiem powszechnym i akceptowanym przez kierownictwo, kontrola wykazała możliwość korupcji w przypadku zatrudniania na różnych stanowiskach członków rodzin. Państwo z całą pewnością znacie wyniki tej kontroli.

    Dzisiaj do tego wszystkiego dokłada się to, co dzieje się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i ma związek z jutrzejszym protestem pracowników, którzy twierdzą, że od sześciu lat płace w agencji nie zwiększają się, co przy rosnących kosztach utrzymania spowodowało ich realny spadek o ok. 20%. Jednocześnie od kilku lat systematycznie spada zatrudnienie w ARiMR. W związku ze zwiększoną liczbą obowiązków powoduje to wzrost obciążenia poszczególnych pracowników, coraz częściej skutkuje też wymuszoną pracą w godzinach nadliczbowych oraz w soboty. Pikanterii dodaje fakt, że o pracy w sobotę pracownicy dowiadują się np. w piątek o godz. 14.

    Warto przypomnieć, że pracownicy agencji są jednymi z nielicznych urzędników w Polsce, którzy systematycznie muszą uczestniczyć w szkoleniach zawodowych, a zdobytą wiedzę potwierdzać przeprowadzanymi kilka razy w roku egzaminami. To jest akurat dobre, bo świadczy o tym, że są pracownikami dobrze wykształconymi.

    Niezadowolenie pracowników z powodu braku podwyżek wynagrodzeń dodatkowo pogłębia, usankcjonowany odpowiednimi zapisami w regulaminie wynagradzania, fakt ogromnych różnic w ich wysokości pomiędzy pracownikami centrali a pracownikami jednostek terenowych poszczególnych biur powiatowych. Panuje opinia, że różnice w przypadku realizacji tych samych zadań sięgają nawet 20%. Frustrację pracowników budzi też nieczytelna polityka kadrowa oraz brak jasnych kryteriów awansowania. (Dzwonek) Prowadzone od lat przez związki zawodowe próby dialogu z pracodawcą w celu uzdrowienia sytuacji kadrowej i płacowej nie przyniosły skutku.

    Stąd pytania, które stawiają pracownicy ARiMR-u. Jaka jest szansa na wzrost wynagrodzenia w ten sposób, że stawki osobistego zaszeregowania każdego pracownika zostaną podwyższone o 500 zł brutto? Jeśli nie o 500 zł, to czy w ogóle jest szansa na jakiekolwiek podwyżki? Jeśli tak, to na jakie? Czy jest możliwe ujednolicenie płac na poszczególnych stanowiskach we wszystkich jednostkach organizacyjnych agencji? Jeśli tak, to kiedy? I czy możliwe jest wprowadzenie czytelnego systemu nagród kwartalnych, tak aby spełniały one swoją funkcję motywacyjną? Dziękuję bardzo.


6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym się najpierw odnieść do stwierdzeń ogólnych. Pragnę poinformować Wysoką Izbę, że agencja istnieje od 1994 r. Te ponad 11 tys. ludzi pracujących w agencji, poczynając od biur powiatowych, a kończąc na centrali, to nie tylko osoby zatrudnione przez ostatnie siedem-osiem lat, ale i te zatrudnione przez cały ten okres. Myślę, że nie wymaga to innego komentarza.

    Druga kwestia. Myślę, że jak jest potrzeba chwili, to agencje, szczególnie ich biura powiatowe, powinny pracować w soboty, w święta czy w niedziele. Może się później dowiedzieli, ale jest problem liczby wniosków i ich przyjmowania, dotyczy to suszy. Myślę, że to nie jest naganne, jak jest potrzeba, to wszystkie ręce na pokład i do pracy.

    Następna sprawa. Poziom wynagrodzeń pracowników agencji, jak w całej administracji publicznej, jest zależny od ogólnych uwarunkowań budżetowych wpływających na realne możliwości realizacji postulowanego przez poszczególne grupy podniesienia płac. Trudna sytuacja finansowa w ostatnich latach i związane z nią możliwości budżetu państwa ograniczały wynagrodzenia w administracji publicznej od 2009 r. poprzez procedurę nadmiernego deficytu przestrzeganą przy konstruowaniu budżetu po stronie wydatków, jest to tzw. tymczasowa reguła wydatkowa, art. 112a, a od 2014 r. - stabilizująca reguła wydatkowa, art. 112aa ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uniemożliwiło to podwyższenie wynagrodzeń w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Odstąpienie od tej procedury będzie możliwe w 2016 r., gdy po raz pierwszy w ramach prac nad projektem budżetu na 2017 r. zaplanowane jest zwiększenie limitów wynagrodzeń w administracji publicznej, w tym i w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w której na wynagrodzenia będzie przeznaczone ponad 587 mln. Wobec planowanej realizacji wydatków w 2015 r., czyli obecnym, będzie to ok. 10% wzrostu. Jeśli chodzi o regulacje wewnętrzne agencji, mamy regulamin wynagradzania wprowadzony zarządzeniem prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

    Chcę poinformować Wysoką Izbę i państwa posłów zadających pytanie, że mimo tych ograniczeń w postaci reguł wydatkowych w ostatnim czasie, czyli od lutego 2013 r., ponad 2700 pracowników otrzymało podwyżki wynagrodzeń, byli to ci, którzy mieli najniższe uposażenia. Od razu mówię, że biorąc pod uwagę planowany budżet na 2016 r. oraz budżet z tego roku, nie ma możliwości zrealizowania postulatów strony, która zapowiada strajki, dotyczących podwyżki w wysokości 500 zł na jednego pracownika. Pragnę również poinformować Wysoką Izbę, że średnie stawki wynagrodzeń pracowników centrali to 6465 zł, pracowników oddziałów regionalnych - 4239 zł, a pracowników biur powiatowych - 3559 zł.

    Byłem przed chwilą na posiedzeniu komisji rolnictwa, na którym dyskutowaliśmy na temat postulatów płacowych innej instytucji okołorolniczej, czyli Inspekcji Weterynaryjnej, która również wysuwa postulaty dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowników. Muszę powiedzieć, że każdy z nas - my jako pracodawcy i dysponenci budżetu - chciałby, żeby te instytucje miały większe środki finansowe, ale mamy pewne ograniczone możliwości. Może nie zabrzmi to dobrze, ale jeśli chodzi o średnie płace pracowników w całej agencji, to nie jest to instytucja, która jest najniżej uposażona w porównaniu z innymi instytucjami okołorolniczych, zaczynając od PIORiN, a kończąc na Inspekcji Weterynaryjnej. Dziękuję bardzo.


6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Do zadania tego pytania skłaniają mnie liczne wizyty pracowników agencji i rolników. Przypomnę, że mamy jedną z największych agencji w Europie, zainwestowaliśmy w nią miliardy złotych, funkcjonuje ona już kilkanaście lat. Można byłoby po niej oczekiwać pewnej sprawności. Kończy się drugi okres nowej perspektywy finansowej i okazuje się, że system informatyczny agencji poza przyjęciem i zarejestrowaniem wniosków nie pozwala nic więcej z nim zrobić. Pracownicy część działań, również w zakresie płatności bezpośrednich, mają wykonywać ręcznie. Czym zatem pracownicy zajmują się w tej chwili? Ano organizują kampanię wyborczą działaczom PSL - kierownictwu agencji, panu prezesowi, również politykom PSL. Na spotkaniach, które zgodnie z nazwą mają być spotkaniami informacyjnymi na temat nowej perspektywy finansowej, o tej perspektywie mówi się bardzo mało. Te spotkania są kosztowne, dysponuję rachunkami, to są tysiące złotych za zorganizowanie każdego z takich spotkań. Generalnie agencja służy w tej chwili Polskiemu Stronnictwu Ludowemu jako wyborcza agencja reklamowa. Czy może pan coś powiedzieć na ten temat?


6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk:

    Tak, mogę.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zapytam inaczej, panie pośle. Komu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i inne agencje organizowały kampanię w 2005 r.? Mógłbym zadać takie pytanie z tej mównicy. Pracuję w resorcie prawie siedem lat i znam ludzi, którzy pracowali tu i w 2005 r., i w 2007 r. Myślę, że więcej nie będę tego komentował. Wtedy też była prowadzona kampania promocyjna, był PROW 2007-2013, tak samo w biurach powiatowych, w różnych instytucjach były przeprowadzane szkolenia. I tylko tyle. Jak mówiłem, pracowałem wtedy w samorządzie i też to obserwowałem. W ten sposób mogę odpowiedzieć na to pytanie.

    Co do systemu informatycznego, oczywiście, mamy w tej chwili 18 płatności. Chcemy wypłacić zaliczki związane z suszą. Chodzi o zaliczki w sensie płatności bezpośrednich. Przyjmujemy, że na dzień dzisiejszy po weryfikacji mamy około 180 tys. wniosków złożonych przez polskich rolników, jeśli chodzi o tzw. suszę. I, oczywiście, jeśli chce się wprowadzić pewne elementy do nowych działań, osiemnastu, jak mówiłem -jedno JPO było wtedy, ale jest płatność za zazielenienie i do produkcji - to system musi być zmodernizowany. Wtedy mogą być wprowadzane nowe elementy. Na dzień dzisiejszy mam oświadczenie pana prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, że nie ma żadnych problemów, jeżeli chodzi o spełnianie swojej funkcji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, łącznie z jej biurami powiatowymi. Powiem, że ja byłem wielkim zwolennikiem, żeby pewne działania przekazać do biur powiatowych, bo tam po prostu pracownicy ludzi znają, mają lepszy kontakt z rolnikami niż w oddziałach regionalnych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)


6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Dobrze.

    Nie wiem, komu agencja robiła kampanię w 2005 r. Jeżeli tak było, to było to naganne. Natomiast robienie jej w tej chwili jest również procesem nagannym i mam nadzieję, że pan minister jest tego świadomy.Beata Mazurek i Jan Krzysztof Ardanowski - pytanie z 8 października 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Beata Mazurek i Jan Krzysztof Ardanowski - PiS w sprawie sytuacji pracowników i realizacji przez nich zadań w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kontekście planowanego protestu


433 wyświetleń