Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

29 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druki nr 3753 i 3785).


Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ja jestem przekonany i mój klub jest również przekonany, że potrzeba uregulowania obrotu ziemią rolniczą jest oczywista i nie trzeba jej uzasadniać. Determinuje to m.in. zbliżający się koniec okresu ochronnego w nabywaniu ziemi przez obcokrajowców, okresu, który upływa, przypomnę, w maju 2016 r. Również, biorąc pod uwagę sytuację rynkową związaną z cenami ziemi, trzeba podnieść dużą mniejszą siłę nabywczą polskich rolników w stosunku do rolników z krajów Europy Zachodniej.

    Ubolewamy, że z tak ważnymi, można by powiedzieć, ustrojowymi rozwiązaniami Wysoka Izba czekała przez kilka lat, bo również prace w poprzedniej kadencji Sejmu nie były temu poświęcone, czekała praktycznie do końca obecnej kadencji. Dlatego mamy pewną wątpliwość, czy rozwiązania merytoryczne są tu najważniejsze, czy też wydźwięk polityczny tej ustawy.

    Pomijając to wszystko, chcę przypomnieć, że klub Prawo i Sprawiedliwość, chcąc rozwiązać problem obrotu ziemią rolniczą w Polsce i zabezpieczenia jej przed spekulacją i nieuprawnionym wykupem przez obcokrajowców, już ponad dwa lata temu, w lutym 2013 r., złożył stosowny projekt ustawy do laski marszałkowskiej. Ten projekt niestety nie był procedowany. Chociaż ta ustawa, i zwracaliśmy na to uwagę podczas prac w komisji na poziomie parlamentu, zarówno Sejmu, jak i Senatu, jest ustawą nieprecyzyjną, ma niedoskonałości prawne, na które zwracało uwagę Biuro Analiz Sejmowych, jest kwestionowana przez wiele środowisk, również rolniczych, to zdaniem naszego klubu trzeba dać jej szansę, ponieważ ona jednak idzie w kierunku ograniczenia możliwości spekulowania ziemią w Polsce. Wydaje się, że trzeba będzie tę ustawę nowelizować na podstawie analizy sytuacji, jaka się może pojawić, kiedy będzie ona realizowana.

    Większość poprawek senackich na posiedzeniu komisji rolnictwa została odrzucona, ponieważ one burzyły jednak pewną logikę tej ustawy. My również głosowaliśmy za tym, żeby te poprawki senackie oddalić. Poparliśmy poprawkę, która przywraca prawo pierwokupu dla spadkobierców byłych właścicieli, chociaż wiem, jak na wsi jest to odbierane, wychodząc z przekonania, że krzywda, jaka stała się w 1945 r. nie może być kontynuowana w państwie demokratycznym. Natomiast wiedząc jednocześnie o tym, co dzieje się w tej chwili z obrotem ziemią i jaką rolę odgrywa wielu przedstawicieli dawnych ziemian, absolutnie jesteśmy przekonani, że prawo pierwokupu nie upoważnia do spekulowania ziemią. (Dzwonek) Jeżeli ci, którzy kupią, będą rolnikami i będą podlegali regulacjom związanym z 10-letnim okresem zapobieżenia spekulacji, to jesteśmy za tym. Tak więc, Wysoka Izbo, panie marszałku, klub Prawo i Sprawiedliwość niektóre poprawki poprze, a niektórym będzie przeciwny. (Oklaski)Poseł Jan Krzysztof Ardanowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego


206 wyświetleń

Zobacz także: