Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach.


Poseł Jan Szyszko:

    Serdecznie dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Składam wniosek formalny o zwołanie Konwentu Seniorów i ogłoszenie przerwy po to, żeby w tej chwili trafił pod obrady Sejmu punkt dotyczący tego, jak było za czasów AWS-UW. (Wesołość na sali) Chciałbym od razu powiedzieć, że to był program Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności, to znaczy Akcji Wyborczej Solidarność, a nie Unii Wolności, ale ten program był później koalicyjny. Było wyraźnie powiedziane: najpierw reprywatyzacja, a później prywatyzacja, ale z wyjątkiem lasów należących do Skarbu Państwa.

    (Poseł Stefan Niesiołowski: Nie kłam.)

    (Głos z sali: Same kłamstwa.)

    Za źle przejęte i skradzione lasy Skarbu Państwa, o ile to udowodnicie, trzeba zwrócić pieniądze z budżetu państwa, tak jak to się działo za czasów II RP.

    (Poseł Stefan Niesiołowski: Co to jest? On już pięć razy mówi to samo.)

    Za czasów II RP dokonano wykupienia przez Skarb Państwa od prywatnych właścicieli 400 tys. ha. (Gwar na sali)

    (Poseł Stefan Niesiołowski: Nie machaj łapą.)

    Marszałek:

    Dziękuję, panie pośle.

    Poseł Jan Szyszko:

    I teraz jestem tu również po to, aby powiedzieć, kto był wnioskodawcą, aby (Dzwonek) z lasów Skarbu Państwa zrobić jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

    Marszałek:

    Panie pośle, czas minął. Panie pośle...

    Poseł Jan Szyszko:

    Był to pan premier Buzek i za to zwolnił tego ministra, który tu stoi, bo sprzeciwił się temu.

    (Głos z sali: Siadaj, dość tych kłamstw.)

    Było głosowanie, była reasumpcja i wygraliśmy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach


48 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy