Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 3876 i 3920).


Poseł Jan Szyszko:

    Panie Marszałku! Z wielką przyjemnością odpowiem na to pytanie. Bardzo bym prosił, żeby pani przeczytała raport NIK-u i równocześnie żeby pani przeczytała ustawę o lasach, czemu służą lasy, jakie są cele. I niech pani równocześnie...

    (Poseł Dorota Niedziela: Pan wielokrotnie udowadniał, że nie umiem czytać, więc po co?)

    Bardzo bym prosił, żeby pani nie przeszkadzała. To jest stara metoda...

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Panie pośle...

    Poseł Jan Szyszko:

    ...destrukcji wypowiedzi tego, co...

    (Poseł Dorota Niedziela: Pan jest niegrzeczny.)

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Panie pośle, chwileczkę.

    Poseł Jan Szyszko:

    Tak, już...

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    To ja prowadzę posiedzenie. Odliczam panu czas. Proszę powściągnąć emocje i nie dyskutować, nie prowadzić polemiki, pan poseł...

    Poseł Jan Szyszko:

    Niech pani poseł się nie denerwuje.

    I widzi pani, pani poseł, gdyby pani przeczytała raport NIK-u i ustawę, to zobaczyłaby pani, że w tym raporcie NIK-u nie ma nic odnośnie do celów, do tego, jakie są główne cele Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. A te cele m.in. są takie: dbanie o bioróżnorodność, o ochronę gleb, ochronę powietrza, ochronę zespołów roślinnych. W raporcie NIK-u nie ma o tym ani jednego słowa, jest natomiast typowe urzędniczenie i stwarzanie. Jest mowa o tym, czy budżet jest ważny, czy drzewa mającego powyżej 100 lat nie wycięto (Dzwonek), są tego rodzaju sprawy.

    Chcę pani powiedzieć, że to, czego dotyczyło pani pytanie, jest niezwykle istotne. Byłem u waszego członka, u pana Kwiatkowskiego, prezesa NIK-u, odbyłem z nim specjalną rozmowę, proponując przeszkolenie jemu i pracownikom NIK-u, żeby potrafili ocenić chociażby działalność parków narodowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska czy też Lasów Państwowych z punktu widzenia tych celów, które są przewidziane w ustawie o lasach.

    Równocześnie byłoby mi niezwykle miło, pani poseł, gdyby zapisała się pani na studia podyplomowe i dowiedziała się, na czym polega monitorowanie stanu tego żywego środowiska przyrodniczego, łącznie z obiektami sieci Natura 2000. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach


74 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy