Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach.


Poseł Jan Szyszko:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jaki był cel nałożenia haraczu na Polskie Lasy Państwowe, o tym dyskutowaliśmy. (Poruszenie na sali)

    (Poseł Rafał Grupiński: Puśćmy taśmę z jego wystąpieniem.)

    Czy celem było poprawienie systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, czy celem była budowa dróg? Bardzo proszę o podanie efektów, poprawienie celu i podanie, ile dróg zbudowano i gdzie.

    Drugie pytanie. Ewidentnie ustawą o lasach i haraczem złamano konstytucję.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Nieprawda, kłamstwo.)

    W związku z tym dlaczego domagacie się państwo kuriozalnego zapisu i w konstytucji, i w ustawie, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie? W której ustawie? Czy można uzyskać na to odpowiedź?

    Ostatnie pytanie, pani marszałek. Czy prawdą jest to, co donosi prasa, że Bronisław Komorowski, jak również Donald Tusk jako premier chcieli sprzedać (Dzwonek) polskie Lasy Państwowe (Wesołość na sali) po to, żeby zadośćuczynić mniejszości. (Poruszenie na sali)

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Kłamstwa.)

    (Poseł Stefan Niesiołowski: Ale brednie.)

    (Poseł Cezary Grabarczyk: Jak ci nie wstyd?)

    (Głos z sali: Nie, nie.)

    (Głos z sali: Jak to nie?)

    Marszałek:

    Dziękuję...

    Poseł Jan Szyszko:

    Czy prawdą jest to, że minister skarbu Aleksander Grad powiedział: Lasy Państwowe zostaną sprywatyzowane? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach


35 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy