Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

40 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druki nr 3286 i 3948).


Poseł Piotr Paweł Bauć:

    Szanowna Pani Marszałek! Czy również mogę dostać trochę większy limit czasowy? Mój szanowny kolega mówił wprawdzie w imieniu prezydenta, ale ja niestety nie będę mówił w imieniu prezydenta.

    Pierwsza uwaga. Zapowiedziano, że to jest ustawa komisji edukacji, potem finansów, a potem innowacyjności. Prosiłbym, aby odwrócić kolejność: najpierw innowacyjność, potem finanse, a na końcu edukacja, co zresztą mieliśmy na pierwszym dzisiejszym posiedzeniu, kiedy to właśnie przewodniczący komisji innowacyjności zrobił to, co zrobił, nie będę komentował. Dla informacji dodam, że chyba po raz pierwszy w polskim Sejmie zebrały się trzy komisje i było to posiedzenie prowadzone przez marszałka Sejmu. To dość ważna informacja.

    Wracając do tego projektu ustawy, chciałbym powiedzieć, że kiedy wpłynął on po raz pierwszy, przeczytałem go i powiedziałem: Konia z rzędem temu, kto zrozumie, jak będą wypompowywane pieniądze budżetowe. Po przeczytaniu tego projektu - jestem humanistą, więc może tak sobie pobieżnie czytałem - powiem tak: Jeżeli chodzi o art. 5 tej ustawy, jak popatrzyłem, wprowadza się zmiany, jeżeli chodzi o Krajowy Fundusz Kapitałowy. Tutaj dziękuję bardzo Platformie Obywatelskiej. W 2012 r. Ruch Palikota proponował, żeby pieniądze z funduszy związanych z Kościołem przeznaczyć właśnie na taki fundusz rozwojowy. Mamy ten fundusz, czyli Krajowy Fundusz Kapitałowy, który ma wspierać właśnie innowacyjność, ale podzielam tutaj zastrzeżenia kolegi Suskiego z Prawa i Sprawiedliwości, że jest napisane mętnie, a właściwie w ogóle nie jest napisane, jak to będzie rozdzielane. To jest taka moja dodatkowa uwaga. Nie pierwszy raz są pieniądze do rozdzielenia i nie jest to przejrzyste, jak będą rozdzielane.

    Art. 6. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za tę drobną zmianę powodującą, że na stanowisko profesora nadzwyczajnego rektor może zatrudnić osobę niespełniającą pewnych wymagań, która uzyskała stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej lub za granicą - ważne, że w Rzeczypospolitej - i przez pięć lat kierowała samodzielnie zespołem badawczym. Zawsze chodziło nam o to, żeby złagodzić tę stronę formalną, a uwypuklić merytoryczną. Czyli jeśli ktoś umie zorganizować zespół, pracować w nim, ma osiągnięcia, to nie musi, jak było poprzednio, wyjeżdżać za granicę, może to zrobić w Polsce. To mnie cieszy również ze względu na mój prywatny interes.

    Bardzo niepokojący jest natomiast art. 14, w którym się zwalnia z podatku dochodowego spółki komandytowe, spółki akcyjno-komandytowe itd., które zainwestują pieniądze. Jest tu zapis: nie prowadzi działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Cały przemysł motoryzacyjny jest opodatkowany podatkiem akcyzowym, czyli cała ta branża nie będzie mogła skorzystać z badań i rozwoju.

    W poniedziałek była konferencja dotycząca tego, jakiej polityki przemysłowej potrzebuje Polska. Był też panel motoryzacyjny, mówiono o miliardach złotych w tej części przemysłu. To jest właśnie przemysł dużych innowacji, implementacji innowacji, a jest on opodatkowany akcyzą. Kolejna sprawa. Czytamy: spółka dokonująca zbycia udziałów posiada bezpośrednio, nieprzerwanie przez okres dwóch lat nie mniej niż 10% udziałów w spółce, o której mowa w pkt 1. A to jest ta spółka, która zainwestowała pieniądze, co najmniej 75% wartości bilansowej aktywów ustalonej na ostatni dzień podatkowy. Jak to przeczytałem, to stwierdziłem, że tylko w wielkich funduszach venture capital, w wielkich funduszach inwestycyjnych menedżer z prawnikami zrozumie ten zapis. Ten zapis to jest mina podłożona prezydentowi. Mina skutkująca zabraniem pieniędzy. (Dzwonek)

    Uwaga do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Ta ustawa nie była złożona po sierpniowym zaprzysiężeniu pana prezydenta, lecz o wiele wcześniej. Pan prezydent został wybrany w maju, więc od maja jego zespół, grupa ludzi... To był jeden projekt, aktualnie w Sejmie są chyba trzy projekty prezydenckie - mówię z pamięci - więc nie było wielkiego natłoku pracy, żeby od maja nie dało usiąść i przeczytać, złożyć wniosków, uczestniczyć w pracy podkomisji. Ale ponieważ chcemy, żeby innowacyjność jednak się rozwijała w Polsce, Koło Poselskie Ruch Palikota będzie głosowało za. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności


56 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Prezesa Rady...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy