Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

40 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych (druki nr 2675, 3189 i 3189-A) - trzecie czytanie.


Poseł Piotr Paweł Bauć:

    Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Skoro już wytrzymaliśmy tyle, to jeszcze wytrzymajmy 3 sekundy albo może 3 minuty.

    (Głosy z sali: Nie, nie.)

    Został zdjęty punkt dotyczący Prawa bankowego, na który czeka wiele osób...

    Marszałek:

    To już było przed chwilą.

    Poseł Piotr Paweł Bauć:

    ...na który czeka wielu naszych obywateli, którzy są nierówno traktowani przez banki. Mało tego, w uzasadnieniu czytamy, że jedynie sądy mogą przeprowadzać dyskusje i decydować, czy można w ten sposób kogoś potraktować, czyli wystawić tytuł wykonawczy, a tutaj bez przeprowadzenia większej debaty ten punkt został skreślony. Niestety jeśli o to chodzi, podejrzewam tu lobbing banków. Mianowicie koledzy w ostatniej chwili wprowadzają dyskusyjną poprawkę, potem jest debata, że prawdopodobnie jest ona niekonstytucyjna, oczywiście punkt spada z porządku, kończy się posiedzenie Sejmu. I co? I obywatele nie doczekali się sprawiedliwości, na co czekają.

    Może jednak spróbowalibyśmy dokładnie to wyjaśnić, nie tylko na Konwencie Seniorów, co było tego przyczyną. Obywatele oczekiwali, że ta ustawa wejdzie w życie i sprawi, że będą równo traktowani przez banki i będą mieli równe szanse, a nie będzie tak, że banki, które i tak są bardzo mocne, bardzo silne, nadal będą mogły bez pytania sądu we własnym interesie wystawiać tytuły wykonawcze. (Oklaski)Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98


179 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Prezesa Rady...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy