Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druki nr 3930 i 3940).


Poseł Piotr Paweł Bauć:

    Oczywiście, dziękuję, przejęzyczyłem się, chodzi o ADN, natomiast pytałem o to, kiedy. Oczywiście kiedy, to nie znaczy, że w tym dniu tego roku, tego miesiąca, tylko czy rząd przewiduje, że przystąpimy do tej konwencji czy tej umowy o transporcie śródlądowym.

    Akurat jestem zaangażowany w program, który jest sfinansowany przez Unię Europejską - Białoruś, Ukraina, itd. i Polska, połączenie Brześcia z Wisłą. Idzie jak idzie, wiadomo, jest to kwestia pracy, natomiast jest trochę smutne, że Białorusini już dawno zrobili IV klasę na swoich wód, widziałem to, oglądałem to - a nawet V klasę, może jeszcze nie BA, ale A. Ukraińcy w zasadzie nie muszą wiele robić, bo tam rzeki są... My jesteśmy tak daleko, perspektywa zrobienia tego jest odległa. (Dzwonek) Zgadzam się, są to miliardy złotych, ale trzeba by jakoś zaplanować, w którym momencie przystąpimy, oczywiście z dużą perspektywą zbierania pieniędzy i robienia tego. Czy jest w ogóle zaplanowane w jakimś momencie podjęcie tej inicjatywy i podpisanie tej umowy - na to pytanie nie uzyskałem odpowiedzi.Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym


57 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Prezesa Rady...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy