Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

53 punkt porządku dziennego:


Informacja ministra infrastruktury i rozwoju dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Program ochrony brzegów morskich˝ w 2014 roku oraz harmonogram prac na rok 2015 (druk nr 3312) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 3445).


Poseł Michał Tomasz Pacholski:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie informacji ministra infrastruktury i rozwoju dotyczącej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Program ochrony brzegów morskich˝ w 2014 r. oraz harmonogramu prac na rok 2015 wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

    Jak wynika z analizy treści informacji, w 2014 r. dyrektorzy urzędów morskich w Gdyni, Słupsku oraz w Szczecinie realizowali 18 zadań. W ustawie budżetowej na rok 2014 w budżecie państwa zaplanowano na realizację programu środki w wysokości 33 412 tys. zł. W 2014 r. zrealizowano zadania związane ze sztucznym zasilaniem plaż, budową, remontem i utrzymaniem trwałych umocnień brzegu oraz monitoringiem brzegów morskich. Z powodu przedłużających się procedur dotyczących uzyskania decyzji środowiskowej oraz możliwości pozyskania środków unijnych w nowej perspektywie nie wykonano dwóch zaplanowanych na 2014 r. zadań. Natomiast w roku 2015 w ramach ˝Programu ochrony brzegów morskich˝ zaplanowano realizację zadań o wartości 34 mln zł. W 2015 r., podobnie jak w roku ubiegłym, planuje się wykonać zadania dotyczące sztucznego zasilania plaż, przebudowy i remontu umocnień brzegowych, a także monitoringu brzegu morskiego.

    Warto wspomnieć, iż ochrona brzegów morskich prowadzona jest nie tylko na podstawie finansowania z budżetu państwa. Obecnie realizowane są cztery projekty unijne finansowane w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ na lata 2007-2013. Są to m.in. zadania w zakresie zabezpieczenia brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni, ochrona brzegów morskich na wschód od portu Darłowo na wysokości Łeby, Rowów i Ustki czy ochrona brzegów morskich pobrzeża koszalińskiego.

    Po rozpatrzeniu omawianej informacji ministra infrastruktury i rozwoju na wspólnym posiedzeniu w dniu 26 maja 2015 r. Komisja Infrastruktury oraz Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa postanowiły wystąpić do Wysokiego Sejmu o przyjęcie informacji. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem informacji zgodnie ze sprawozdaniem komisji. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" w 2014 roku oraz harmonogram prac na rok 2015 wraz ze stanowiskiem Komisji


763 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu dla ochrony...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy