Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

27 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 3725 i 3738).


Poseł Michał Tomasz Pacholski:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego PSL mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie sprawozdania Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

    Celem uchwalenia omawianej zmiany do ustawy było umożliwienie prowadzenia stacji kontroli pojazdów przez przedmioty niebędące przedsiębiorcami. Obowiązujące wcześniej regulacje prawne przewidywały, iż prowadzenie stacji kontroli pojazdów stanowi działalność gospodarczą o charakterze regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Jednak wśród podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów...

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    Pan omawia ustawę, od razu proszę przejść do poprawek.

    Poseł Michał Tomasz Pacholski:

    Poprawka nr 1 dotyczy rozszerzenia katalogu podmiotów niebędących przedsiębiorcami mogących prowadzić stacje kontroli pojazdów o wszystkie jednostki systemu oświaty kształcące w zawodach związanych z naprawą i eksploatacją pojazdów. Poprawka nie znalazła uznania Komisji Infrastruktury, ponieważ gdyby została przyjęta w kształcie, w jakim zaproponował Senat, katalog podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów nie obejmowałby szkół wyższych. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, takich szkół wyższych w Polsce jest pięć. Gdyby zmiana została dokonana, wymienione podmioty utraciłyby możliwość prowadzenia stacji kontroli pojazdów, a przecież nie taka była intencja całej nowelizacji ustawy. W związku z tym poprawka nr 1 uzyskała negatywną rekomendację.

    Poprawka nr 2 stanowi doprecyzowanie użytej w ustawie nazwy ˝jednostki pogotowia ratunkowego˝, która powinna brzmieć ˝jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego˝. Podobnie doprecyzowujący charakter ma poprawka nr 3, która usuwa z katalogu podmiotów niebędących przedsiębiorcami mogących prowadzić stacje kontroli pojazdów wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, które jako samorządowe osoby prawne mogą wykonywać działalność gospodarczą również w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów. Poprawki nr 2 i 3 uzyskały pozytywną opinię Komisji Infrastruktury.

    Klub Parlamentarny PSL przyjmuje sprawozdanie komisji i będzie głosował za odrzuceniem poprawki nr 1 i przyjęciem poprawek nr 2 i 3. Dziękuję. (Burzliwe oklaski)Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym


82 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu dla ochrony...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotycząca realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy