Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

41 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (druk nr 3859).


Poseł Wincenty Elsner:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To dobrze, jeżeli rządzący korzystają z pomysłów proponowanych przez opozycję, a konkretnie przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Blisko rok temu mówiłem o zamiarze stworzenia, o dobrym pomyśle stworzenia funduszu pomocy kredytobiorcom. U państwa nazwa została troszeczkę zmieniona, mówi się o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Natomiast to, co proponuje Platforma Obywatelska, jest jedynie namiastką tego, co proponował Sojusz Lewicy Demokratycznej. Proponowaliśmy utworzenie funduszu pomocy kredytobiorcom mającego stałe, stabilne zasilanie poprzez nieistniejący w Polsce, a wprowadzany właśnie w 11 krajach Unii Europejskiej, podatek od transakcji finansowych. Z tego podatku, zgodnie z propozycją Sojuszu Lewicy Demokratycznej, miała by być finansowana pomoc. Wymieniliśmy trzy cele, na które powinny być wykorzystane te pieniądze. Przede wszystkim na pomoc w spłacie kredytów, ale nie tylko, jak państwo piszecie, kredytów mieszkaniowych, bo bardzo różne są sytuacje. Czasami ludzie wpadają w pętlę zadłużenia i wystarczy im niewielka pomoc, właśnie poprzez wakacje kredytowe czy udzielenie dodatkowego, preferencyjnego kredytu, aby z tej pętli zadłużenia wyszli. W rozwiązaniu zaproponowanym przez SLD fundusz miałby być przeznaczony również na wsparcie doradztwa kredytowego, aby młodzi ludzie zaciągający często kosmiczne dla nich kredyty, kredyty mieszkaniowe, kredyty hipoteczne, mieli dostęp do bezpłatnej, niezależnej od banków pomocy.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Kiedy był ten projekt? Nie było takiego projektu.)

    Trzeci element przeznaczenia tego funduszu to byłoby wsparcie w zakresie mediacji w ewentualnych sporach z bankami. Państwo wykorzystaliście rozwiązania Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pytała o to pani przewodnicząca, nie znalazły one finalnego rozwiązania w projekcie ustawy, natomiast państwo wykorzystaliście, powiedzmy, 5% z tego, co zaproponował Sojusz Lewicy Demokratycznej. Chwała wam za to, lepszy rydz niż nic, lepiej realizować te 5% niż nic nie realizować.

    Ta ustawa jest napisana jak gdyby z pomocą banków, na przykład to, że LTV czy LTVi jest większe od 100, bo jak państwo piszecie, posiada nieruchomość, której bieżąca wartość jest niższa niż wartość udzielonego kredytu, to nie jest element złej sytuacji kredytobiorcy, to jest element złej sytuacji banku. W przeciwnym wypadku, gdyby bank nie udzielił w takiej sytuacji pomocy, wówczas musiałby tworzyć, powiedzmy, rezerwy na tę różnicę w wartości kredytu i wartości nieruchomości albo żądać dodatkowego ubezpieczenia tego kredytu.

    Konkludując, jak powiedziałem, oczywiście ten projekt poprzemy, bo warto pomagać, natomiast jest to kropla w morzu potrzeb. Na koniec nie mogę się nie odnieść do tego, co powiedziała pani przewodnicząca Skowrońska, mianowicie że prezydium komisji finansów zadecydowało o tym, by nie procedować dalej nad projektem ustawy o przewalutowaniu kredytów zaciągniętych w walucie obcej, i to nie tylko nad wersją zaproponowaną w Sejmie z poprawkami przerzucającymi odpowiedzialność za udzielanie tych kredytów na banki, ale nawet w wersji, którą zaproponowała sama Platforma Obywatelska, z poprawkami, które zgłosili i za którymi głosowali senatorowie Platformy Obywatelskiej. To jest rzeczywiście kuriozalna sytuacja, że Platforma Obywatelska wypiera się własnej ustawy, którą sama wymyśliła i sama wprowadziła pod obrady Sejmu. Ale to nie dziw, że wystarczyło pięć pism z pięciu międzynarodowych korporacji straszących Polskę rzekomymi procesami odszkodowawczymi, aby to jednorazowe tupnięcie nogą przez światową finansjerę tak przestraszyło rządzących, tak przestraszyło Platformę Obywatelską, że nie tylko wyparła się słynnej już poprawki Sojuszu Lewicy Demokratycznej (Dzwonek) przerzucającej koszty restrukturyzacji na banki, ale również własnej, stworzonej przez siebie ustawy. Taka była, jest i pozostanie do końca swoich rządów, jeszcze przez 1,5 miesiąca, Platforma Obywatelska, stająca zawsze po stronie banków, po stronie światowej finansjery, a nie po stronie Polaków, po stronie ludzi potrzebujących pomocy, po stronie kredytobiorców. Tak było przez osiem lat, tak pozostało do końca. Dziękuję. (Oklaski)

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Nieprawda. To kłamstwo.)

    (Poseł Mirosława Nykiel: Kłamstwo.)Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej


70 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy