Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

35 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1441, 3425, 3426, 3699 i 3699-A) - trzecie czytanie.


Poseł Wincenty Elsner:

    Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! To Sojusz Lewicy Demokratycznej następnego dnia po stwierdzeniu przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności bankowego tytułu egzekucyjnego złożył projekt ustawy likwidujący ten tytuł już teraz, a nie - tak jak to umożliwiało orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - 1 sierpnia 2016 r. I to dzięki temu projektowi w ostatecznych zapisach ustawy znalazł się 14-dniowy termin, w jakim ustawa wejdzie w życie. Platforma Obywatelska optowała bowiem za tym, aby dać bankom jeszcze rok na wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych, a ważny w przypadku tych tytułów jest każdy dzień, dlatego że rocznie w Polsce wystawia się ponad 600 tys. bankowych tytułów egzekucyjnych, 2 tys. tytułów dziennie. A więc jeżeli padło tu pytanie, skąd taka zwłoka, dlaczego ten projekt został wykreślony z gotowych już scenariuszy do głosowania kilka tygodni temu, to odpowiedź jest prosta: bo każdego następnego dnia banki zdążyły wystawić i wystawiały po 2 tys. nowych bankowych tytułów egzekucyjnych.

    Na zakończenie chciałbym bardzo prosić panią marszałek o to, aby - tak jak powiedział mój przedmówca - bezzwłocznie przygotowano przekazanie i przekazano ten projekt z Sejmu do Senatu. (Poruszenie na sali) Chciałbym również prosić państwa posłów z Platformy Obywatelskiej, aby zwrócili uwagę, przypomnieli senatorom, których macie państwo większość w Senacie, aby zdążyli zająć się tym projektem podczas tego jedynego, ostatniego posiedzenia, aby nie stało się tak, jak stało się już praktycznie z ustawą o frankowiczach, że została ona schowana do szuflady w Komisji Finansów Publicznych i nie będzie uchwalona i że w sprawie ustawy o frankowiczach zwyciężyły banki, banki są górą. Niech Senat pokaże, że tym razem potrafi być powyżej interesów banków, powyżej lobbingu bankowego, który na pewno będzie dążył do tego, aby los bankowego tytułu egzekucyjnego, los tej ustawy już na finiszu był taki jak los ustawy o frankowiczach, aby prędzej skończyła się ta kadencja, niż trafiła do prezydenta do podpisu ustawa o likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego. Już teraz ma to nastąpić, nie za rok, bo przez ten rok klienci banków otrzymają 600 nowych tytułów egzekucyjnych, a może więcej.Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw


188 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Wincenty Elsner - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy