Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 3078 i 3708).


Poseł Marek Ast:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko mojego klubu wobec sprawozdania komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego, druki nr 3078 i 3708.

    U podstaw tego projektu ustawy, jak zostało już powiedziane, legła informacja rzecznika praw obywatelskich, z której wynikało, że nowelizowana ustawa nie do końca działa, że osoby, które byłyby uprawnione do korzystania z jej dobrodziejstw, z uwagi na i skomplikowanie materii ustawowej, i niejasność tych przepisów niestety nie mogą korzystać, zresztą w uzasadnieniu do projektu ustawy przytoczone zostały dane ustawowe, które wskazują, że w latach 2006-2013 o te kompensaty ubiegało się blisko 1,5 tys. osób, a jedynie 1/5 wnioskodawców mogła skorzystać z kompensaty, co jest symbolicznym znakiem, że rzeczywiście był pewien problem. A zatem przedłożenie senackie poszło w takim kierunku, aby z jednej strony uprościć przepisy, a z drugiej strony rozszerzyć zakres podmiotowy osób, które mogłyby ubiegać się o kompensatę, jak również podwyższono maksymalną kwotę kompensaty. Jednym słowem zmiany są korzystne dla ofiar przestępstw i myślę, że zmianom tym należy tylko przyklasnąć.

    W trakcie prac Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka ten projekt nie uległ zasadniczym zmianom, czyli został osiągnięty konsensus w gronie członków komisji. Rzeczywiście projekt jest dobry i w tej sytuacji Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość oczywiście również będzie głosował za przyjęciem tego sprawozdania. Dziękuję bardzo.Poseł Marek Ast - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego


76 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Marek Ast - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Ast - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Ast - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Ast - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Ast - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Ast - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Ast - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Ast - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Ast - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Ast - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przedstawiona przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy