Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

31 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3652 i 3716).


Poseł Jan Łopata:

    Bardzo dziękuję, pani marszałek.

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

    Wysoka Izbo! Prace nad tą ustawą wynikają z konieczności spełnienia wymogu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 czerwca 2013 r., ale jest to również - co warto podkreślić - inicjatywa rządu Rzeczypospolitej zmierzająca do poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej poprzez ograniczenie barier hamujących rozwój przedsiębiorczości. Dyrektywa, o której wspomniałem, dotyczy rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.

    Wysoka Izbo! Chociaż ustawa jest obszerna, to mam zdanie odrębne od wygłoszonego przed chwilą i chcę powiedzieć, że prace nad tą ustawą przebiegały bardzo sprawnie. Tak uważam. Może dlatego, że jest to bardzo dobra ustawa, potrzebna i oczekiwana. Jeśli chodzi o liczbę poprawek wniesionych przez Senat, a jest ich 30, to uważam, że ten obraz został jednak przedstawiony jako fałszywy obraz, bo trzeba zauważyć, że zdecydowaną większość tych poprawek stanowią poprawki legislacyjne i redakcyjne. I to powinno wyjaśnić tę liczbę poprawek.

    Komisja była zgodna w ocenie poprawek - a posiedzenie komisji odbyło się przed kilkoma godzinami - i jak już powiedział poseł sprawozdawca, przyjęła 27 z 30 zgłoszonych poprawek, a wnosi o odrzucenie 3. W imieniu klubu chcę oświadczyć, że podzielamy stanowisko komisji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw


112 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rozpatrywaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu Umowy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu Umowy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy