Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Przerwane posiedzenie Komisji Obrony Narodowej - 27 maja 2015 r.

Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat stanu realizacji ustawy offsetowej w kwestiach związanych z zakupami sprzętu i uzbrojenia dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Programu Modernizacji Technicznej SZ RP.


3134 wyświetleń



Zobacz także:








Poseł Alicja Dąbrowska - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Rządowy dokument: "Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Sławiak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Sławiak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Alicja Dąbrowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy