Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Przedstawione przez ministra zdrowia ˝Sprawozdanie z realizacji 'Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2014˝ oraz przyjęty przez Radę Ministrów harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego ˝Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych˝ w roku 2014 i w roku 2015 (druk nr 3482) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3731).


Poseł Alicja Dąbrowska:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Chciałabym krótko podsumować dyskusję.

    Jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia jest realizacja ˝Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych˝. Oczywiście i w tym przypadku, jak zawsze, biorą górę względy polityczne. Jeśli zadaje się pytanie, to należałoby wysłuchać odpowiedzi. Nie ma przedstawicieli PiS-u, przewodniczącego Komisji Zdrowia posła Latosa, zastępcy, więc nawet nie uzyskali odpowiedzi na pytania. Natomiast krytykować - jak najbardziej. To było takie moje spostrzeżenie odnośnie do dzisiejszej debaty. Dziękuję bardzo.Poseł Alicja Dąbrowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2014" oraz przyjęty przez Radę Ministrów Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" w roku 2014 i w roku 2015 wraz ze stanowiskiem Komisji


107 wyświetleń