Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • mazowieckie
  • psl


Poseł Artur Dębski - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 3194 i 3340). Poseł Artur Dębski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 08:30Poseł Bartłomiej Bodio - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o:   - poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,   - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-17 18:40

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druki nr 3084 i 3348). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-17 09:16

Zobacz także:Poseł Artur Dębski - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 16:14Poseł Artur Dębski - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 13:56Poseł Artur Dębski - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu dla ochrony czytelnictwa w Polsce oraz możliwości szerokiego dostępu do książek na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem terenów poza dużymi miastami Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 12:25Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 18:59Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 17:52Poseł Marek Sawicki - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Problem polega na tym, że pan poseł Jurgiel nie zrozumiał kompletnie mojej wypowiedzi. (Poruszenie na sali)... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 19:02

Zobacz także:Poseł Marek Sawicki - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki:     Przepraszam, że tak troszkę późno zareagowałem, ale jeśli chodzi o wysokość wsparcia dla polskiego rolnictwa w perspektywie 2014-2020, to... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 18:46

Zobacz także: