Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • jacekkwiatkowski
  • wielkopolskie


Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 11 września 2012 roku.

2, 3 i 4 punkt porządku dziennego:    2. Informacja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2009 r. (druk nr 65) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 173).    3. Informacja prezesa Instytutu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-12 22:22

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold. Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Banki czy fundusze inwestycyjne, aby wprowadzić nowy produkt inwestycyjny na rynek, muszą uzyskać szereg zgód wewnątrzbankowych. Wdrażanie i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-01 17:55

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 26 lipca 2012 roku.

19 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ostatnio byłem nad morzem, w Mielnie, w Darłowie, i widziałem tam wiele banerów ˝Nie dla atomu˝. Dlatego mam takie pytanie: Dlaczego rząd nie chce wziąć pod uwagę wyników referendów lokalnych? To jest ważna sprawa, ponieważ nikt tych ludzi nie pyta.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-31 10:08

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

10 i 11 punkt porządku dziennego:   10. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie uchwały w sprawie uchylenia rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) oraz rozporządzenia ministra... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (druki nr 408 i 422). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

8 i 9 punkt porządku dziennego:   8. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 255 i 395).   9. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 25 maja 2012 roku.

26 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 oraz z wykonanych działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM (marzec 2011 r. - styczeń 2012 r.) (druk nr 291) wraz ze stanowiskiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (druk nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-29 00:19

Zobacz także:
Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 13 kwietnia 2012 roku.

15 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2010 roku (druk nr 36) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 231). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dzisiaj rozpatrujemy kolejną informację rządową na temat działań... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-18 12:06

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie wezwania Rządu RP do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (druki nr 140 i 210). Poseł Jacek Kwiatkowski:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-18 00:02

Zobacz także: