Dziękuję wszystkim wyborcom, którzy dwukrotnie zechcieli mi zaufać i powierzyć poselski mandat. Mam nadzieję, że moja praca w polskim Sejmie oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym przyczyniła się do wielu dobrych dla kraju i jego mieszkańców spraw.
Decydując się na start w wyborach parlamentarnych 8 lat temu, a także na weryfikację mojej pracy 4 lata temu, chciałem jak najlepiej wykorzystać swoją wiedzę oraz doświadczenie prawnicze do stanowienia dobrego prawa. Jestem przekonany, że to mi się udało.
Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie, ale chcę wierzyć, iż działając jako parlamentarzysta, mam swój udział w tym, że Polska jest dziś krajem nowocześniejszym i bardziej przyjaznym. Jeśli kogoś zawiodłem, to przepraszam.
Przyjmując do wiadomości decyzję władz regionalnych PO, chcę wierzyć nadal, że wśród osób które zdobędą mandat poselski nie zabraknie prawdziwych przedstawicieli północnej części naszego województwa.
Jeszcze raz dziękuję i życzę Wszystkim Mieszkańcom Lubuskiego, by wybrani w jesiennych wyborach parlamentarzyści godnie i konstruktywnie reprezentowali region w przyszłym Parlamencie.
Z wyrazami szacunku
Witold Pahl