Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Maciej Banaszak


Data wpływu W sprawie
2015-07-27 w sprawie trudnej sytuacji materialnej pracowników cywilnych Policji oraz możliwości podwyższenia wynagrodzeń tej grupy zawodowej w 2016 r.
2015-07-24 w sprawie w sprawie prywatyzacji spółki PKP Energetyka SA
2015-07-23 w sprawie w sprawie prywatyzacji spółki PKP Energetyka SA
2014-11-26 w sprawie kontroli skarbowej podmiotów realizujących przewóz turystów do Morskiego Oka z wykorzystaniem koni
2014-09-19 w sprawie dalszych wątpliwości dotyczących wykonywania usług pocztowych przez operatora prywatnego i kontroli Urzędu Komunikacji Elektronicznej
2014-08-29 w sprawie nieprawidłowości w procesie zarządczym realizacji projektów związanych z modernizacją i rozbudową linii kolejowych przez PKP PLK SA
2014-08-01 w sprawie przepisów dotyczących narządu wzroku w związku z nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami
2014-05-29 w sprawie powstania Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz kolejnych ulg dla Fiat Auto Poland
2014-05-14 w sprawie zaginięcia listów sądowych, w tym akt ważnych spraw
2014-05-09 w sprawie prac nad wypowiedzeniem przez Rzeczpospolitą Polską konkordatu, umowy międzynarodowej, w związku z jego naruszeniem przez Stolicę Apostolską oraz Konferencję Episkopatu Polski
2014-04-25 w sprawie wykonywania usług pocztowych przez operatora prywatnego i kontroli UKE
2014-02-24 w sprawie kontroli dokonywanych przez Inspekcję Transportu Drogowego w odniesieniu do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,7 t oraz powyżej 3,5 t
2014-02-19 w sprawie projektów informatycznych realizowanych przez Ministerstwo Finansów
2014-01-31 w sprawie funkcjonowania Komendy Straży Miejskiej Miasta Poznania
2014-01-07 w sprawie jakości gazu przeznaczonego dla konsumentów oraz działań Urzędu Regulacji Energetyki
2014-01-07 w sprawie jakości gazu przeznaczonego dla konsumentów oraz działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
2013-11-15 w sprawie wyjazdów służbowych Głównego Inspektora Transportu Drogowego
2013-11-06 w sprawie decyzji i kosztów utworzenia systemów informatycznych pojazd i kierowca
2013-10-23 w sprawie opiniowania produktów przez Instytut Matki i Dziecka
2013-10-18 w sprawie zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolach
2013-09-27 w sprawie używania przez Policję radarów Iskra
2013-09-13 w sprawie dokonywanych zamówień oraz podpisywanych umów w Centralnym Ośrodku Informatyki
2013-07-29 w sprawie funkcjonowania gabinetu politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych
2013-07-26 w sprawie dostępności procedur związanych z leczeniem laryngologicznym w Poznaniu
2013-07-16 w sprawie zmieniających się zasad zdawania na prawo jazdy oraz aktualizowania systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców