Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 5758
w sprawie proponowanej przez rząd nowelizacji art. 49 ustawy Kodeks cywilny


Zapytanie:

Data wpływu
2012-06-14
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-06-27
Ogłoszono na posiedzeniu nr 17

Odpowiedź

Data wpływu
2012-07-17
Odpowiadający
Grzegorz Wałejko - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Data ogłoszenia
2012-08-30
Ogłoszono na posiedzeniu nr 20