Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 31787
w sprawie regulacji prawnej w zakresie technologii profilowania osób fizycznych


Zapytanie:

Data wpływu
2015-03-17
Lista adresatów
Data wysłania
2015-03-24

Odpowiedź

Data wpływu
2015-04-07
Odpowiadający
Roman Dmowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji