Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 31149
w sprawie nieujęcia budowy odcinka autostrady A1 (Częstochowa - Tuszyn) oraz drogi ekspresowej S1 (od węzła Kosztowy do Bielska-Białej) w "Programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023"


Zapytanie:

Data wpływu
2015-02-16
Lista adresatów
Data wysłania
2015-02-20