Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 29456
w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych


Zapytanie:

Data wpływu
2014-11-05
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-11-27
Ogłoszono na posiedzeniu nr 80

Odpowiedź

Data wpływu
2014-12-17
Odpowiadający
Janusz Ostapiuk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Data ogłoszenia
2015-01-15
Ogłoszono na posiedzeniu nr 84