Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 29423
w sprawie refundacji leków posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie UE, a jednocześnie niezarejestrowanych w Polsce


Zapytanie:

Data wpływu
2014-11-05
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-11-27
Ogłoszono na posiedzeniu nr 80

Odpowiedź

Data wpływu
2014-12-22
Odpowiadający
Igor Radziewicz-Winnicki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Data ogłoszenia
2015-01-15
Ogłoszono na posiedzeniu nr 84