Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 28073
w sprawie usunięcia wadliwości przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opisanych przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 września 2011 r., sygn. akt P 33/2009


Zapytanie:

Data wpływu
2014-08-12
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-08-28
Ogłoszono na posiedzeniu nr 73

Odpowiedź

Data wpływu
2014-09-12
Odpowiadający
Dorota Podedworna-Tarnowska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Data ogłoszenia
2014-09-25
Ogłoszono na posiedzeniu nr 75