Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 25462
w sprawie interpretacji zasad stosowanych w Ministerstwie Skarbu Państwa w stosunku do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa


Zapytanie:

Data wpływu
2014-03-19
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-04-03
Ogłoszono na posiedzeniu nr 65

Odpowiedź

Data wpływu
2014-04-18
Odpowiadający
Paweł Tamborski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
Data ogłoszenia
2014-04-24
Ogłoszono na posiedzeniu nr 66