Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 18549
w sprawie częstych zmian podręczników szkolnych i konsekwencji z tego wynikających


Zapytanie:

Data wpływu
2013-05-28
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-06-13
Ogłoszono na posiedzeniu nr 43

Odpowiedź

Data wpływu
2013-06-27
Odpowiadający
Joanna Berdzik - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Data ogłoszenia
2013-07-11
Ogłoszono na posiedzeniu nr 45