Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Do mojego biura poselskiego wpłynęła rezolucja radnych Rady Miasta Ruda Śląska wraz z nauczycielami i rzeszą rodziców dotycząca częstej zmiany podręczników i konsekwencji z tego wynikających.

   Zarówno radni Rudy Śląskiej, nauczyciele oraz rodzice zwracają uwagę, że częste zmiany podręczników szkolnych są bezzasadne. Zmiany, których konsekwencją jest kupno nowych podręczników, wynikają najczęściej z innej numeracji stron czy zmienionej kolejności rozdziałów. Owe poprawione podręczniki nie wpływają w żaden sposób na treść, która się w nich znajduje, a co za tym idzie, nie mają wpływu na wiedzę zdobywaną przez uczniów. Znacząco natomiast wpływają na budżet domowy rodzin, ponieważ ceny podręczników są wygórowane.

   Kolejną istotną sprawą jest ilość książek i ćwiczeń, które znajdują się w tornistrach noszonych przez uczniów. Mimo iż w Polsce nie ma przepisów regulujących kwestię maksymalnego obciążenia tornistrów, warto zwrócić uwagę, że ciężar ten nie powinien przekraczać 10-15% masy ciała, a najczęściej przekracza i to znacząco. W trosce o zdrowie dzieci podejmowane są inicjatywy kompletowania z używanych, odsprzedanych, bądź przekazanych przez starsze roczniki drugiego zestawu podręczników, z którego uczniowie mogliby korzystać w szkole. Takie rozwiązanie pozwala odciążyć tornistry uczniów, gdyż potrzebne książki są dostępne w szkole, natomiast w domu mają możliwość korzystania z własnych. Nie jest to możliwe w sytuacji, kiedy częste zmiany podręczników blokują możliwość korzystania z podręczników z poprzednich lat.

   Powinny zostać podjęte działania, których celem będzie uniknięcie wprowadzenia nieuzasadnionych zmian w układzie i treści podręczników szkolnych, co umożliwi przedłużenie ich aktualności. Uczniowie mogliby odstępować sobie zachowujące aktualność podręczniki, co obniży koszt ich nabycia i odciąży rodzinny budżet.

   Szanowna Pani Minister, ze względu na powyższe zwracam się do Pani z zapytaniami:

   1. Jakie działania zostaną podjęte w celu wyjaśnienia sytuacji?

   2. Co jest przyczyną wprowadzania częstych zmian w podręcznikach, które nie są związane z treścią w nich zawartą? Dlaczego jest to dopuszczane przez ministerstwo edukacji?

   3. Dlaczego ministerstwo edukacji nie bierze pod uwagę budżetu rodzinnego, który poprzez ciągłe zmiany podręczników jest niepotrzebnie obciążany?

   4. Dlaczego pozwala się wydawnictwom na częste zmiany, które powodują, że tylko one mają z tego zysk?

   Poseł Grzegorz Tobiszowski

   Ruda Śląska, dnia 28 maja 2013 r.