Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 14976
w sprawie możliwości wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia dla osób wyruszających na wyprawy górskie


Zapytanie:

Data wpływu
2013-02-22
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-03-07
Ogłoszono na posiedzeniu nr 35

Odpowiedź

Data wpływu
2013-03-28
Odpowiadający
Stanisław Rakoczy - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Data ogłoszenia
2013-04-18
Ogłoszono na posiedzeniu nr 38