Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 101
w sprawie przepisów określających niezbędne zasoby kadry lekarskiej na oddziałach rehabilitacji kardiologicznej


Zapytanie:

Data wpływu
2011-11-22
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2011-12-01
Ogłoszono na posiedzeniu nr 2

Prośba o przedłużenie terminu odpowiedzi

Data wpływu
2011-12-15
Lista adresatów
Andrzej Włodarczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Odpowiedź

Data wpływu
2012-01-03
Odpowiadający
Andrzej Włodarczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Data ogłoszenia
2012-01-12
Ogłoszono na posiedzeniu nr 5