Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Grzegorz Tobiszowski


Data wpływu W sprawie
2013-04-17 w sprawie środków emerytalnych należących do osób, które pobierały rentę i zmarły nie dożywszy emerytury
2013-03-08 w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów podziemnych wyrobisk górniczych oraz przyspieszenia inicjatywy legislacyjnej mającej na celu usunięcie wadliwości przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wykazanych przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 września 2011 r.
2013-01-22 w sprawie stanu inwestycji w poszczególnych spółkach węglowych
2013-01-21 w sprawie zapotrzebowania polskiego rynku energetycznego w węgiel kamienny
2012-04-11 w sprawie przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku bezprawnych żądań ZUS dotyczących zapłacenia nienależnych składek
2012-04-11 w sprawie nowelizacji przepisów ustawy o działalności leczniczej w celu umożliwienia dalszej działalności stowarzyszeń, fundacji i podmiotów kościelnych w zakresie opieki leczniczej
2012-03-23 w sprawie planów podwyższenia wieku emerytalnego dla kobiet
2012-03-23 w sprawie realizacji "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły"
2012-03-23 w sprawie tyskiej spółki Nexteer Automative Poland
2012-03-23 w sprawie wątpliwości dotyczących działań syndyka masy upadłości Huty Baildon SA, które zmierzają do likwidacji przedsiębiorstwa poprzez pozbawienie go materialnej bazy do prowadzenia działalności gospodarczej
2012-02-23 w sprawie stanu realizacji obietnic wyborczych składanych w 2011 r. przez PO dla Śląska w zakresie tzw. ustawy metropolitalnej
2012-02-17 w sprawie stanu realizacji obietnic wyborczych składanych w 2011 r. przez Platformę Obywatelską dla Śląska
2012-02-07 w sprawie uwzględnienia specyfiki zawodów pielęgniarki i położnej, jako okoliczności wyłączającej je spod obligatoryjnego wydłużenia wieku emerytalnego
2012-02-07 w sprawie form zatrudniania pielęgniarek i położnych
2012-02-07 w sprawie ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych na poziomie 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
2012-02-07 w sprawie niedopełnienia ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych
2012-01-25 w sprawie interpretacji rozporządzeń wykonawczych do ustawy o podatku akcyzowym dotyczących deputatu węglowego
2011-12-16 w sprawie podjęcia działań zmierzających do ratowania miejsc pracy w hutach żelaza na przykładzie hut Arcelor Mittal Poland SA