Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Grzegorz Tobiszowski


Data wpływu W sprawie
2015-08-07 w sprawie sytuacji ekonomicznej KWK Krupiński z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA
2015-07-15 w sprawie zmiany zasad wynagradzania w powstającej Nowej Kompanii Węglowej
2015-02-18 w sprawie nieuwzględnienia w pakiecie onkologicznym sytuacji hospicjów
2015-02-16 w sprawie nieujęcia budowy odcinka autostrady A1 (Częstochowa - Tuszyn) oraz drogi ekspresowej S1 (od węzła Kosztowy do Bielska-Białej) w "Programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023"
2015-02-03 w sprawie sprzedaży przez Katowicki Holding Węglowy SA Kopalni Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz sp. z o.o. w Sosnowcu Spółce Restrukturyzacji Kopalń SA
2015-01-09 w sprawie polityki prowadzonej przez Zarząd Kompanii Węglowej S.A. wobec Konsorcjum Ochrony Kopalń sp. z o.o.
2015-01-09 w sprawie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
2014-10-08 w sprawie transmisji Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014
2014-08-12 w sprawie usunięcia wadliwości przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opisanych przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 września 2011 r., sygn. akt P 33/2009
2014-07-21 w sprawie wysokości środków finansowych, jakie zostały wydane na firmy doradcze i konsultingowe w grupie PKP SA
2014-07-21 w sprawie nierefundowania leczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia schorzeń narządu żucia, w tym zwyrodnień stawów szczękowo-skroniowych
2014-07-07 w sprawie problemów związanych z szybką koleją Pendolino
2014-02-07 w sprawie powierzenia prowadzenia sprawy właściciela firmy budowlanej prokuraturze apelacyjnej spoza woj. śląskiego
2013-07-02 w sprawie wsparcia starań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, o przyznanie środków finansowych w odpowiedniej wysokości i terminach - pozwalających na pełne i terminowe wykonywanie zlecanych zadań
2013-06-20 w sprawie prośby obywatela Jana J. o zbadanie sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ o sygn. akt 1 Ds. 88/13
2013-05-28 w sprawie zbadania akt sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach o sygn. IV Cz 527/11 i akt sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach o sygn. I 2 C - upr. 653/10/5
2013-05-28 w sprawie częstych zmian podręczników szkolnych i konsekwencji z tego wynikających
2013-05-28 w sprawie akcyzy w branży energochłonnej
2013-05-28 w sprawie wysokości kontraktów menedżerskich dla członków zarządu PKP SA
2013-05-28 w sprawie wypłacania wysokich premii prezesom zarządzającym Stadionem Narodowym
2013-05-28 w sprawie rynku stalowych wyrobów masowych z punktu widzenia narażenia na proceder wyłudzeń VAT
2013-05-28 w sprawie przyznania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dodatkowych środków na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
2013-05-28 w sprawie sytuacji Poczty Polskiej SA
2013-05-28 w sprawie zapowiedzi dotyczących zamiaru likwidacji kopalń
2013-05-24 w sprawie budowy drogi na odcinku od Bielska-Białej węzeł "Suchy Potok" do Mysłowic węzeł "Kosztowy II"