Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Anna Bańkowska


Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)

Przedstawienie kandydatur na oskarżyciela w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Emila Wąsacza, byłego ministra skarbu państwa. Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-12 15:04


Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)

Uzupełnienie składu Prezydium Komisji. Omówienie trybu wyboru posła oskarżyciela w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Emila Wąsacza, byłego ministra skarbu państwa. Omówienie statusu prawnego wniosku wstępnego o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Danuty Waniek, byłej przewodniczącej Krajowej Rady... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-15 14:04


Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)

Wybór Prezydium Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-11-17 13:55