Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Anna Bańkowska


Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)

Zajęcie stanowiska w sprawie skierowanego przez Marszałek Sejmu wniosku Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2015 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego.Rozpatrzenie wniosku wstępnego o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Prezesa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 15:07


Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)

Podsumowanie prac Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu VII kadencji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 14:00


Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)

Przesłuchanie Kazimierza Marcinkiewicza, byłego Prezesa Rady Ministrów, wezwanego w charakterze świadka w sprawie z wniosku wstępnego o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro (punkt zamknięty). Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez Jaromira Netzla, świadka Komisji w sprawie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 14:11


Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w sprawie z wniosku wstępnego o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka oraz członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Grabosia, Krzysztofa Lufta i Sławomira Rogowskiego – kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-11 11:05


Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w sprawie z wniosku wstępnego o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka oraz członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Grabosia, Krzysztofa Lufta i Sławomira Rogowskiego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-28 17:06


Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 r. (druk nr 1462) w zakresie działania Komisji.Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 r. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-21 11:53


Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu (druk nr 1185) - uzasadnia poseł Arkadiusz Mularczyk. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-08 15:00


Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)

Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy NIK na 2013 r.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-11 17:00


Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)

Dyskusja na temat opinii dla Marszałka Sejmu - w trybie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu - w sprawie ustawowych warunków dotyczących wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-12 18:01


Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)

Ustalenie toku prac Komisji – w trybie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu – nad sporządzeniem opinii dla Marszałka Sejmu w sprawie spełnienia warunków formalnych wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-16 11:00