Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Andrzej Bętkowski


Poseł Andrzej Bętkowski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracy na morzu Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-02 10:23

Zobacz także:Poseł Andrzej Bętkowski - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

23 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk nr 3430). Poseł Andrzej Bętkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nawiązując do omawianego poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 15:12

Zobacz także:Poseł Andrzej Bętkowski - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

44 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji śledczej w celu zbadania okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr, powstaniu i publikacji ˝Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-04 16:30

Zobacz także:Poseł Andrzej Bętkowski - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (druk nr 2065). Poseł Andrzej Bętkowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Nawiązując do rządowego projektu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, pragnę odnieść się do praktycznego zastosowania przepisów prawa, chodzi o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-09 20:49

Zobacz także:Poseł Andrzej Bętkowski - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Andrzej Bętkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dlaczego uczniowie w tak znacznej i stale powiększającej się procentowo grupie nie lubią lekcji wychowania fizycznego? Dlaczego tak duży odsetek uczniów notorycznie unika zajęć wychowania fizycznego, przedstawiając zwolnienia lekarskie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-27 08:39

Zobacz także:Poseł Andrzej Bętkowski - Wystąpienie z dnia 24 października 2013 roku.

22 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej systemu edukacji - ˝Ratuj maluchy i starsze dzieci też˝ (druk nr 1635). Poseł Andrzej Bętkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawicielu Wnioskodawców! Pani Minister! 63% badanych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-25 18:33

Zobacz także:Poseł Andrzej Bętkowski - Wystąpienie z dnia 10 października 2013 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1790 i 1810). Poseł Sprawozdawca Andrzej Bętkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie Generale! W imieniu Komisji Obrony Narodowej przedstawiam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-14 10:14

Zobacz także:Poseł Andrzej Bętkowski - Wystąpienie z dnia 19 czerwca 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1417). Poseł Andrzej Bętkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W związku z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-25 10:21

Zobacz także:Poseł Andrzej Bętkowski - Wystąpienie z dnia 07 lutego 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 1015). Poseł Andrzej Bętkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Wnioskodawco! Nawiązując do omawianego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy, pragnę zwrócić uwagę projektodawców na szereg niejednoznacznych zapisów -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-11 17:52

Zobacz także:Poseł Andrzej Bętkowski - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 946). Poseł Andrzej Bętkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle Wnioskodawco! Nawiązując do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, pragnę zwrócić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-11 18:01

Zobacz także: