Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar


Poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 15:03Poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018 "Bezpieczna plus" Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-24 13:44Poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 20:33Poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z samorządami wojewódzkimi w Polsce Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 12:34Poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! W nowej kategorii pociągów Ekspress InterCity Premium nie będzie możliwości zakupu biletu w pociągu. Jednocześnie kara za przejazd bez biletu wynosi aż 650 zł. Proszę o wyjaśnienie i uzasadnienie tego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 12:56Poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015. Poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Swoją pierwszą wizytę zagraniczną odbył pan do Pragi, gdzie spotykał się pan z ministrem Zaoralkiem. Chcę tutaj zaznaczyć, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 19:39Poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw (druk nr 2699). Poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wyniki spisu powszechnego w 2011 r., silne... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-09 17:24Poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Aleksandra Trybuś:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wiemy, że ratyfikację Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych poprzedziły przeprowadzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z odpowiednimi resortami i instytucjami dokładne... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 13:26Poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

27 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej (druki nr 2402 i 2437). Poseł Aleksandra Trybuś:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-30 00:08Poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2315). Poseł Aleksandra Trybuś:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Wprowadzany jeden podręcznik dla klasy pierwszej od września 2014 r. i dla następnych roczników w kolejnych latach budził wiele... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-24 10:11