Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Aleksander Sosna


Poseł Aleksander Sosna - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

25 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3368 i 3396). Poseł Sprawozdawca Aleksander Sosna:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zostałem zobowiązany do przedstawienia sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 14:28

Zobacz także:Poseł Aleksander Sosna - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Poseł Sprawozdawca Aleksander Sosna:     Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoki Sejmie! Chciałbym przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 18:41

Zobacz także:Poseł Aleksander Sosna - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druki nr 3247 i 3307). Poseł Sprawozdawca Aleksander Sosna:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Proszę mi pozwolić przedstawić sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-25 09:42

Zobacz także:Poseł Aleksander Sosna - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (druki nr 257 i 3188). Poseł Aleksander Sosna:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym przedstawić stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-21 10:47

Zobacz także:Poseł Aleksander Sosna - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 2934 i 3007) - trzecie czytanie. Poseł Sprawozdawca Aleksander Sosna:     Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! W sprawozdaniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi znalazła się omyłka pisarska... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 21:30

Zobacz także:Poseł Aleksander Sosna - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 2934 i 3007). Poseł Sprawozdawca Aleksander Sosna:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 20:12

Zobacz także:Poseł Aleksander Sosna - Wystąpienie z dnia 10 października 2014 roku.

25 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku (druk nr 2545) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2728). Poseł Aleksander Sosna:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-12 14:09

Zobacz także: