Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach metropolitalnych (druki nr 3971 i 3987).


Poseł Czesław Sobierajski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie poprawek Senatu do ustawy o związkach metropolitalnych.

    Senat wprowadził 11 poprawek, z czego 8 jest zasadnych. Między innymi poprawki 3., 4. i 6. doprecyzowują zadania i kompetencje pełnomocnika do spraw utworzenia związku metropolitalnego, a poprawka 8. uzupełnia przepisy dotyczące komisji rewizyjnej w tymże związku.

    Klub Prawa i Sprawiedliwości nie popiera natomiast 1. poprawki Senatu, która modyfikuje jedną z przesłanek uwzględnianych przy ustaleniu granic obszaru metropolitalnego, zmniejszającą wymaganą liczbę mieszkańców zamieszkałych na tym obszarze z 500 tys. do 350 tys.

    Nie popieramy również poprawek Senatu 2. i 11. Zmienia się tam zasady finansowania działalności związków metropolitalnych, tj. zastępuje się stabilne źródło finansowania związku, jakim jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze tego związku, nowym uznaniowym źródłem, tj. dotacją z budżetu państwa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Czesław Sobierajski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach metropolitalnych


108 wyświetleń

Zobacz także: