Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - SK 53/13 – pos. Borys Budka, - K 35/13 – pos. Andrzej Duda, - K 24/13 – pos. Eugeniusz Kłopotek, - K 29/13 – pos. Borys Budka, - SK 54/13 – pos. Wojciech Szarama, - SK 62/13 – pos. Ryszard Kalisz, - SK 8/13 – pos. Borys... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 11:08


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - P 29/13 – pos. Ryszard Kalisz, - K 28/13 – pos. Wojciech Szarama, - P 33/13 – pos. Eugeniusz Kłopotek - kontynuacja, - K 38/13 – pos. Eugeniusz Kłopotek, - P 19/13 – pos. Beata Kempa, - SK 17/13 – pos. Andrzej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-23 11:13


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców poseł Łukasz Krupa);Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - P... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-02 10:37


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wraz z autopoprawką (przedstawiciel wnioskodawców poseł Łukasz Gibała).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-20 11:05


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - K 25/13 – pos. Ryszard Kalisz, - P 16/13 – pos. Ryszard Kalisz, - SK 12/13 (termin w TK) – pos. Wojciech Szarama, - P 34/13 – pos. Andrzej Dera, - K 52/13 – pos. Eugeniusz Kłopotek. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-20 17:05


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - K 25/13 – pos. Ryszard Kalisz, - P 16/13 – pos. Ryszard Kalisz, - SK 12/13 (termin w TK) – pos. Wojciech Szarama, - P 34/13 – pos. Andrzej Dera, - K 52/13 – pos. Eugeniusz Kłopotek;Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-19 11:11


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców poseł Łukasz Krupa);Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-13 13:05


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - K 36/13 – pos. Eugeniusz Kłopotek, - SK 56/13 – pos. Andrzej Duda, - SK 47/13 – pos. Witold Pahl, - P 35/13 – pos. Borys Budka;Omówienie potrzeby podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej art. 10 § 1 Kodeksu wykroczeń w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-12 13:05


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - P 18/13 – p. Wojciech Szarama, - SK 29/13 – p. Krystyna Szumilas, - SK 61/13 – P. Andrzej Duda, - SK 48/13 – p. Stanisław Piotrowicz, - K 23/13 – p. Witold Pahl. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-19 12:05


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wraz z autopoprawką (przedstawiciel wnioskodawców poseł Mariusz Orion Jędrysek).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-06 11:36