Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o jawności i działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa wraz z autopoprawką (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Elżbieta Witek) – kontynuacja;Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-06 12:01


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości działań bądź powodów zaniechań organów administracji rządowej i Prokuratury dotyczących prowadzenia działalności przez spółkę AMBER GOLD sp. z o.o. oraz podmioty od niej zależne i powiązane (przedstawiciel... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-24 11:00


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach (przedstawiciel wnioskodawców poseł Andrzej Dera) – kontynuacja.Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-23 17:49


Komisja Ustawodawcza (UST)

Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 965) - uzasadnia poseł Wojciech Szarama.Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - K 29/12 – pos. Andrzej Duda – kontynuacja, - SK 47/12 – pos. Witold Pahl, - SK 34/12... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-03 13:05


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (przedstawiciel wnioskodawców senator Piotr Zientarski).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-12 12:11


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców poseł Bolesław Piecha).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o zakazie zapłodnienia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-06 11:03


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze (przedstawiciel wnioskodawców poseł Beata Kempa).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-05 11:25


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców poseł Bolesław Piecha).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o zakazie zapłodnienia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-22 11:08


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy – Prawo spółdzielcze (przedstawiciel wnioskodawców poseł Marek Gos).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-21 11:10


Komisja Ustawodawcza (UST)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Wysokiej Komisji Obywatelskiej do wyjaśnienia przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M (druk nr 782) - uzasadnia poseł Ludwik Dorn.Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym (przedstawiciel wnioskodawców poseł Beata... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-15 15:07