Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - P 6/12 – pos. Barbara Bartuś (stanowisko dodatkowe); - K 17/12 – pos. Borys Budka (stanowisko dodatkowe); - K 5/13 – pos. Andrzej Duda, - SK 22/13 – pos. Stanisław Piotrowicz; - K 9/13 – pos. Beata Kempa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-23 11:10


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu – poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (przedstawiciel wnioskodawców poseł Michał Kabaciński);Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 21 ust. 1 pkt 2 regulaminu Sejmu – autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-10 11:13


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - K 3/13 – pos. Witold Pahl, - P 27/13 – pos. Andrzej Dera, - SK 14/13 – pos. Wojciech Szarama, - K 51/12 – pos. Witold Pahl, - K 16/13 – pos. Borys Budka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-09 12:12


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (przedstawiciel wnioskodawców poseł Mirosław Maliszewski).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-26 11:59


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - SK 63/12 - pos. Wojciech Szarama, - SK 54/12 - pos. Andrzej Dera, - P 34/12 - pos. Beata Kempa, - SK 2/13 - pos. Andrzej Duda - K 47/12 - pos. Witold Pahl. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-25 12:03


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu – poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wraz z autopoprawką (przedstawiciel wnioskodawców poseł Mariusz Orion Jędrysek).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu – poselskiego projektu ustawy o ochronie lokatorów (przedstawiciel... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-12 11:01


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - P 4/13 – pos. Wojciech Szarama, - SK 25/13 – pos. Andrzej Dera, - K 25/12 – pos. Borys Budka, - P 43/12 – pos. Wojciech Szarama, - P 45/12 – pos. Ryszard Kalisz. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-11 13:59


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - P 23/13 – pos. Wojciech Szarama, - K 10/13 – pos. Andrzej Duda, - SK 10/13 – pos. Andrzej Dera, - SK 67/12 – pos. Beata Kempa, - K 27/13 – pos. Borys Budka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-28 14:03


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców poseł Marcin Witko);Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zachowaniu przez Skarb... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-28 15:59


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców poseł Andrzej Romanek). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-25 12:00