Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Marek Wójcik:

    Dziękuję.

    Panie marszałku, jaki jest czas?

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    2 minuty.

    Poseł Marek Wójcik:

    Dobrze.

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Czas na wystąpienie każdego z państwa posłów to 2 minuty.

    Poseł Marek Wójcik:

    Dziękuję bardzo, panie marszałku.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Po raz kolejny w ostatnich tygodniach dyskutujemy w Wysokiej Izbie na temat sytuacji uchodźców. Także podczas posiedzeń komisji mieliśmy okazję zapoznawać się z tą problematyką. Myślę, że to dobrze, dlatego że stan wiedzy na temat sytuacji cudzoziemców i procedur, które przewiduje polskie prawo w stosunku do, szerzej, cudzoziemców, a konkretnie w tym przypadku do uchodźców, którzy będą przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest niestety w dalszym ciągu bardzo mały. Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że do tej pory w debacie publicznej problematyka cudzoziemców, migracji praktycznie nie istniała. Istnieje ona w debacie publicznej w Polsce raptem od kilku tygodni, w związku z czym dobrze, że ta dyskusja się dzisiaj odbywa, dobrze, że państwo parlamentarzyści, jak również opinia publiczna za pośrednictwem tej dyskusji macie szansę dowiedzieć się więcej na temat tego, jak wyglądają przewidziane w Polsce, w polskim prawie procedury.

    Myślę, że to, co do tej pory budziło duże zainteresowanie opinii publicznej, jak również niepokój, dotyczyło dwóch kwestii. Po pierwsze, to były kwestie związane z bezpieczeństwem, a po drugie, to były kwestie związane z uprawnieniami socjalnymi, które będą przysługiwały uchodźcom. Dlatego chciałbym zadać pytania, które kieruję do pana prezesa Rogali, dlatego chciałbym zadać pytania, które po raz kolejny będą padały w tej Izbie. Myślę, że powtarzanie odpowiedzi też ma właśnie taki sens edukacyjny, po to żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak wyglądają te procedury.

    Otóż po pierwsze: Jak będzie wyglądało sprawdzanie pod kątem bezpieczeństwa uchodźców relokowanych i przesiedlanych do Polski? Czy procedury te będą przeprowadzane w Polsce, czy za granicą?

    I po drugie: Jakie uprawnienia socjalne przysługują uchodźcom, jak wygląda relacja wysokości świadczeń socjalnych, która będzie przysługiwała uchodźcom, do wysokości świadczeń socjalnych (Dzwonek), która przysługuje polskim obywatelom? Z tego, co wiem, te wysokości są takie same. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Marek Wójcik - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób relokowanych i przesiedlanych w związku ze zwiększonym napływem imigrantów z Syrii i Erytrei


53 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Marek Wójcik - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Wójcik - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Wójcik - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Wójcik - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Wójcik - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Wójcik - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Wójcik - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy