Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Stenogram wkrótce.

Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Zaopiniowanie wniosku Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zmian planu finansowego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na 2015 r.
Zaopiniowanie wniosku Ministra Gospodarki w sprawie zmian planu finansowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na 2015 r.
Zaopiniowanie wniosku Ministra Skarbu Państwa w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Skarbu Państwa na 2015 rok.
Zaopiniowanie wniosku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2015 rok.
Zaopiniowanie wniosków Ministra Finansów w sprawie zmian przeznaczenia rezerw celowych w poz. 9, 16 i 73.
Zaopiniowanie wniosku Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Promocji Kultury na 2015 rok.
Zaopiniowanie wniosku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na 2015 rok.
Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2015 rok.
Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji rynku Rolnego na 2015 rok.


17 wyświetleńZobacz także:


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wykonywaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w ustawie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy