Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Stenogram wkrótce.

Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (druk nr 3966).
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3969).


38 wyświetleńZobacz także:


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wykonywaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w ustawie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Zaopiniowanie wniosku Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zmian planu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy