Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

27 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3545 i 3767).


Poseł Artur Dębski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące projektu z druków sejmowych nr 3545 i 3767.

    Polskie Stronnictwo Ludowe stoi na straży praw do wolności, wolności wyznania, wszelkich innych wolności obywatelskich, jak również swobód. Natomiast nie poprzemy omawianego projektu ustawy. Przyczyną, dla której tak się stanie, jest to, że w naszym kraju jest milionowa społeczność, która w pewien sposób jest wykluczona z wszelkich możliwości korzystania z dobrodziejstw wynikających z mieszkania w naszym kraju. Mówię o osobach głuchych i o języku migowym. Wiem, że dla wielu z państwa te sprawy nie mają żadnego związku, natomiast chciałbym przedstawić liczby. Milion osób w Polsce uznaje się za osoby z wadami słuchu, 100 tys. osób nie mówi i nie słyszy. Bardzo chciałbym, żeby klub zgłaszający ten projekt ustawy przypomniał sobie o inicjatywach podejmowanych w tej kadencji Sejmu na rzecz osób głuchych.

    Proszę Państwa! W tej chwili w Sejmie osoby głuche, które mają ochotę zapoznać się z tym, nad czym pracuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mają do tego prawo i mają możliwość zobaczenia w sejmowej telewizji tłumaczenia tego, o czym rozmawiamy, na język migowy. Dopiero w tej kadencji Sejmu, po dość żmudnej pracy i korespondencji z ówczesną marszałek Kopacz, na początku tej kadencji Sejmu, taka usługa, taka możliwość została uruchomiona przez polski Sejm. Jeżeli będziemy pamiętać o wszystkich obywatelach zamieszkujących na terytorium Polski, Polskie Stronnictwo Ludowe oczywiście jest gotowe do każdej możliwej dyskusji w takich sprawach, natomiast jeżeli będziemy wybiórczo traktować prawo do informacji, prawo do rzetelnej wiedzy, prawo do konsultowania tego, co usłyszy się czy zobaczy się w telewizji przy pomocy tłumacza języka migowego, wtedy możemy rozmawiać o wszelkich innych zmianach.

    Oczywiście w niektórych miejscach w naszym kraju, w samorządach, szczególnie tych samorządach, które są bardzo aktywne, tłumacz elektroniczny języka migowego jest usługą dość rozpowszechnioną. Jest kilka miejsc w Warszawie, kilkanaście w okolicach Warszawy, gdzie za pomocą zwykłej słuchawki telefonicznej oraz monitora można skontaktować się z centrum tłumaczeń, i uważam, że to jest dobra droga. Pamiętajmy o wszystkich wykluczonych, a nie traktujmy tego problemu wybiórczo. Dziękuję.Poseł Artur Dębski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw


67 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Artur Dębski - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja Prokuratora Generalnego dotycząca upublicznienia akt...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Dębski - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Dębski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Agencji Mienia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Dębski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Dębski - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Dębski - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Dębski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Dębski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Dębski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy