Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

35 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (druki nr 3432 i 3630).


Poseł Józef Zych:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, pomimo że ma kilka istotnych zastrzeżeń, oczywiście będzie głosować za przyjęciem tej ustawy.

    Chciałbym podkreślić, że idea polubownego rozstrzygania spraw, a więc mediacji, nie jest wcale nową, to jest po pierwsze, i każdy, kto choć raz występował w sądzie, wie doskonale, że takie możliwości istniały i jeżeli dzisiaj mówimy o obligatoryjności, to trzeba przypomnieć, że taką szansę np. w sprawach majątkowych mają strony w momencie wezwania. To jest ten moment, kiedy druga strona, jeżeli ma dobrą wolę, to już może podjąć różnego rodzaju działania, żeby doprowadzić ewentualnie do polubownego rozstrzygnięcia. Wiemy jednak z praktyki, że absolutnie w większości spraw, jak już się idzie do sądu, to się jest zdecydowanym co do tego, jak należy się zachować. Daj Boże, żeby te intencje zostały spełnione. Niemniej jednak, tu przed chwilą występująca pani poseł miała zupełną rację, takie wyręczanie się na wstępie przez sędziów i mówienie: dobrze, to wy jeszcze raz się zastanówcie nad tym, piąty czy dziesiąty raz, prowadzi do przewlekłości postępowania. Zresztą problem ugód sądowych czy dążenie do ugodowości znamy doskonale z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli chodzi o rozwody. Oczywiście tam jest zupełnie inna sytuacja, jest to w pełni uzasadnione interesem stron, a najczęściej interesem dzieci, natomiast w tym przypadku wydaje się, że ta regulacja, oby tylko zdała egzamin, jest trochę przedwczesna w tym sensie, że do końca nie jest przemyślana. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów


24 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy