Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj


36 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego (druki nr 2361 i 3631).


Poseł Józef Zych:

    Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego z dużym zainteresowaniem zapoznał się z komisyjnym projektem ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

    Wysoki Sejmie! Wszystko, co zmierza do poprawienia sytuacji małego dziecka, co zmierza do stworzenia mu szans życia w normalnej rodzinie, co zmierza do tego, aby rozwijał się, wyrósł na człowieka godnego, praworządnego, zasługuje na uwagę. I oczywiście ten projekt wychodzi temu naprzeciw i wykazuje tę troskę. Zarówno prokurator generalny, o czym przed chwilą pani wspomniała, jaki i inne podmioty wskazują na pewne niebezpieczeństwa. Otóż w moim przekonaniu uwagi prokuratora generalnego zmierzają do tego, aby, jeżeli jest ta adopcja ze wskazaniem, badać bardzo dokładnie, czy te wskazane osoby rzeczywiście spełniają wymogi, aby to dziecko mogło w ramach adopcji rozwijać się prawidłowo. Na tym tle, muszę powiedzieć, że mamy w Polsce w tej chwili pewien problem, a mianowicie problem pojęcia członka rodziny i najbliższego członka rodziny, który wykracza tutaj poza ten zakres, który funkcjonuje w Kodeksie cywilnym.

    Krąg osób uznawanych za najbliższych członków rodziny jest o wiele szerszy i sądzę, oczywiście tu już nie ma do tego okazji, ale w przyszłości warto by również nad tym się zastanowić, bo badając okoliczności związane m.in. z wypadkami drogowymi, doszliśmy do przekonania, że w Polsce funkcjonuje 13 różnego rodzaju określeń dla różnych celów, jeżeli chodzi o pojęcie najbliższego członka rodziny. Zmierzam do tego, że nie ma w Polsce jednej definicji i warto by podjąć takie prace w przyszłości, i to by znacznie ułatwiło sytuację.

    Wysoki Sejmie! Skoro ten projekt i te rozstrzygnięcia będą kolejnym krokiem dla zabezpieczenia przed tymi nieprawidłowymi sytuacjami i przyniosą rozwiązania korzystne dla tych dzieci, które z konieczności muszą być oddane, czy nawet jeżeli za tym kryją się inne okoliczności, to my takie rozwiązania popieramy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego


36 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy