Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

38 punkt porządku dziennego:


Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji ˝Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce˝ w 2013 r. (druk nr 3066) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3408).


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Pani Minister! Mam takie pytanie. Oczywiście wiemy, jakie skutki przynosi palenie papierosów i picie alkoholu. Ludzie nadużywający używek często wymagają leczenia, i to najczęściej dosyć kosztownego. Mam takie pytanie: Czy ministerstwo w ogóle przewiduje prace, a może już prowadzi te prace, nad dodatkową składką zdrowotną właśnie dla tych osób, żeby nie robić czegoś takiego, że przerzuca się pieniądze pochodzące z akcyzy od wyrobów papierosowych czy tytoniowych lub alkoholowych na leczenie tych osób? Tak naprawdę właśnie te osoby, które decydują się na używki typu papierosy czy alkohol, powinny dzisiaj płacić wyższą składkę zdrowotną po to, by w przyszłości zabezpieczyć swoje leczenie. Mam pytanie: Czy takie prace są prowadzone lub może będą prowadzone w przyszłości? Jeżeli tak, to prosiłbym o określenie jakichś terminów i poinformowanie, jak to będzie wyglądało. Dziękuję.Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.


24 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy